قیمت و زمان ترجمه

ترجمه متون انگلیسی

استاندارد تجاری خدمات اضافی

قیمت

قیمت ترجمه هر صفحه که به طور معمول هر صفحه 250 کلمه در نظر گرفته می شود.

از
4000
تومان

از
4500
تومان

ارتباط با مترجمین

کیفیت

کیفیت متون ترجمه متناسب با نیاز و نوع ترجمه مورد نیاز مشتری

ترجمه توسط مترجمانی که تست های استاندارد ما را گذرانده.
مناسب برای متون عمومی.

ترجمه توسط مترجمان با تجربه که تست های دقیق و پیشرفته سطح تجاری ما را گذرانده اند.
بهترین انتخاب برای محتوایی که نیازمند دقت زیاد می باشند.

متناسب سازی توسط مترجم تجاری با تجربه.
متناسب برای متون و محتوای تخصصی نیازمند مهارت های ویژه.

پیشنهاد ما

انتخاب سرویس ترجمه وابسته به نوع متون و محتوای مورد نیاز برای ترجمه نیازمند دقت های مختلفی می باشد.

ارتباطات داخلی
social media posts
نظرات کاربران
ایمیل و نامه ها

اراعه
گزارش
نرم افزار های موبایل
محلی سازی وبسایت

مقالات و متون تخصصی

زمان تحویل محتوا و متون ترجمه

۱ تا ۵ صفحه ۵ تا ۱۰ صفحه ۱۰ صفحه و بیشتر

استاندارد

۱ تا ۳ روز کاری

۳ تا ۴ روز کاری

ارتباط با مترجمین

تجاری

۲ تا ۳ روز

۳ تا ۴ روز کاری

ارتباط با مترجمین

خدمات اضافی

ارتباط با مترجمین

ارتباط با مترجمین

ارتباط با مترجمین