ویراستاری

ویراستاری

ویراستاری

پیامی که وبسایت شما انتقال می دهد، مکاتبه ای که با شرکت خارجی انجام داده اید، یا مطلبی را که برای استاد خود آماده کرده اید،
تنها در صورتی ارزش دارد که مفهوم درستی داشته باشد
. این مطالب، نه تنها باید از لحاظ معنایی درست باشند، بلکه باید نگارش صحیحی نیز داشته باشند.
ما با در اختیار داشتن افرادی وارد به امر ویراستاری، مطالب را چه ترجمه شده باشند و چه نباشند، دقیقا ویرایش می کنیم.
پس با خیال راحت متون خود را به ما بسپارید. خود به جای بیدار ماندن و ویرایش، که امری وقت گیر است، استراحت کنید.

ویراستاری

وجود اشتباه در هر متنی غیر قابل اجتناب است. ممکن است در هر متنی، اشتباه تایپی، دستوری، اشتباه در اعداد یا محاسبات وجود داشته باشد.
اما می توان با بازخوانی و ویرایش دقیق، احتمال خطا را به نزدیک صفر رسانید. این کار وقت گیر و گاه طاقت فرسا را به ما بسپارید
تا از کیفیت متون، نامه ها، و مقالات علمی خود، و عاری از هرگونه ایراد نگارشی بودن آن، مطمئن باشید
.
بین ترجمه و ویراستاری، رابطه ای نزدیک وجود دارد. مترجمان ما کلمات و دستور زبان را می شناسند و با پروژه های طولانی و بزرگ آشنا هستند.
مطمئن باشید کار ویراستاری را تنها به حرفه ای ترین مترجمان خود می سپاریم.
ما کوچک ترین خطاهای موجود در پروژه های کوچک یا بزرگ را از قلم نخواهیم انداخت و آن ها را تصحیح خواهیم نمود.

اما باید بدانیم که فقط پروژه های ترجمه شده به بازخوانی و ویراستاری نیاز ندارند. امکان خطا و اشتباه سهوی در زبان مادری هم وجود دارد.
پس زبان متن شما هر چه که باشد، حتما نیاز به ویرایش دارد. چه بهتر اگر این ویرایش از سوی افراد حرفه ای و کاربلد صورت گیرد.
پس اگر می خواهید پروژه ای را ارائه نمایید، کیفیت کار نهایی خود را با ما تضمین کنید.